PRO. TÉCNICO C. TÉCNICA C. C. PRETOS CONTACTOS
       
5º Kyu        
Shomen IKKYO/IRIMI; katatedori SHIHONAGE
Seiza - ryotedori KOKYU-HO
 
4º Kyu        
Katatedori NIKYO; yokomen SHIHONAGE
 
3º Kyu        
Shomen (tachi/swari - wasa) IK-NI-SAN-YONKYO
ryotedori SHIHONAGE; shomen KOTEGAESHI
tsuki IRIMI/KOTEGAESHI
ryotedori TENCHINAGE
 
2º Kyu        
Katadori (tachi/swari - wasa) IK-NI-SAN-YONKYO
katatedori KAITEN e JIU_WASA
katatedori (hanmi-handachi/swari-wasa) SHIHONAGE
 
1º Kyu        
Yokomen (tachi/swari - wasa) IK-NI-SAN-YONKYO
ushiro-ryotedori: IK-NI-SAN-YONKYO
yokomen GOKYO
ryotedori (hanmi]handachi/suwari]wasa) SHIHONAGE
shomen/tsuki KAITENAGE
ai-hanmi-katatedori IRIMI/KAITEN/KOTEGAESHI
ryotedori e morotedori JIU_WASA
 
1º Dan        
As técnicas básicas em todos os ataques em que se puderem executar, kata dos 13 movimentos e 3 kumijo
 
2º Dan        
Tantodori, futarigake e kata nº 2 do Mestre Georges Stobbaerts
 
3º Dan        
Tachidori, jodori e taninzugake mais 3 kumitachi
 
4º Dan        
KOKYU-NAGE
 
5º Dan        
Pequeno escrito sobre o aikido.
 

Notas:
1. Todas as técnicas devem ser executadas em OMOTE e URA quando isso é possivel.
2. O programa de cada nível engloba também o dos níveis anteriores.